Hər halımızın musiqisi var

Təbiətlə insanın bənzərtisi