Tənbəlliyin üç əlacı

0
119

Tənbəllik – hər şeydən əvvəl insanın öz-özünə qarşı etimadsızlığı, qarşıya qoyulmuş tapşırığın həllinə qadir olduğuna şübhəsidir.

İnsanın tənbəlliyi təkcə adi fiziki yorğunluqla deyil, həmçinin mental problemlərlə də bağlı ola bilər. Bəs mövcud vəziyyətin qavranılmasında şüurun dərinliklərindəki hansı təhriflər sonda tənbəlliyə gətirib çıxara bilər? Rusiya KİV-lərinə istinadən psixiatr, tibb elmləri namizədi Yevgeni Fominin bu barədə fikirlərini təqdim edir.

Həkimin sözlərinə görə, tənbəllik – hər şeydən əvvəl insanın öz-özünə qarşı etimadsızlığı, qarşıya qoyulmuş tapşırığın həllinə qadir olduğuna şübhəsidir. Özünə inamın olmaması isə, öz növbəsində, insanı hər hansı fəaliyyət imkanlarından məhrum edir.

“Bu, şüurun dərinliklərində gizlənən və sanki qiymətdən salan, qarşıda duran vəzifəni yerinə yetirmək üçün gücdən və inamdan məhrum edən psixoloji münasibətdir”, – deyə psixiatr bildirib.

Fomin tənbəllikdən qurtulmağın üç yolunu deyib. Onlardan birincisi çox sadədir: harasa səfərə getmək və özünə istirahət vermək.

İkincisi – psixiatra müraciət etmək. Bu halda həkim dərman müalicəsi təyin edə bilər.

Tənbəllikdən qurtulmağın üçüncü yolu isə psixoterapevtin, kouçun və ya psixoloqun köməyi ilə vəziyyyəti aydınlaşdırmaqdır. “Sonuncu variant daha çox o zaman səmərə verir ki, insan öz imkanlarını hansısa mental təhriflərin təsiri altında qiymətləndirir”, – deyə həkim vurğulayıb.

“Bu o zaman lazımdır ki, insan vəziyyəti düzgün qiymətləndirə bilmir, yəni insan düşünür ki, işin öhdəsindən gələ bilməyəcək və onun şüurunda bunu fəlakətə çevirmək kimi ideyalar meydana gəlir”, – deyə psixiatr fikrini tamamlayıb.