Rasim Məmmədov – Xalqın görən gözü,vuran əli…

0
528

DAMM-ın və İNK-nın baş katibi, Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin sədri, tanınmış yazıçı-kulturoloq Aydınxan Əbilov DAMM-ın 1-ci vitse-prezidenti, İNK-nın sədri, SİMİB-in rəhbəri Rasim Məmmədovu 55 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik etmiş, səmimi fikirlərini bildirmişdir.