Ölüm haqqı

HƏR KƏSDƏ BIRI VAR, BIRI YOX…

Həyat dərsini dərdlər verir