Sevək ki, sevilək

Xeyir varlıqdır, şər itirmə

Aydınlığa doğru yol…

Qızıma arzuladıqlarım