Koronovirusun kodu hansı mənanı bildirir? – MARAQLI ARAŞDIRMA…

0
354


“Biz hər şeyi sayıb yazmışıq”. “Quran”, 78:29 
Bəşəriyyəti təşvişə salan koronovirus epidemiyasının kodu “Covid-19” kimi qeyd olunub. Bu təsadüfdürmü? Həyatda təsadüf olmur. Bəs 19 ədədi nəyin rəmzidir?
Əvvəlcə 19 ədədinə və onun hkmətlərinə  nəzər salaq.  Elmi-lədun hesablamalarımız göstərir ki, 19-cu ayə “Quran”da 82 dəfə keçir (yəni, müqəddəs kitabın cəmi səksən iki surəsində 19-cu ayə var; qalan surələrdə ayələrin sayı 19-dan azdır). Maraqlıdır ki, 82-ci (!) surə də 19 ayədir.
“Quran”ın rəmzi (kodu) olan 114 ədədi cəmi üç rəqəmə bölünür ki, onlardan da biri 19-dur.
19 ədədində diqqət çəkən digər məqam, onun elmə və yradılışa bağlı olmasıdır. Belə ki, “Quran”ın ilk nazil olan surəsi (“Laxtalanmış qan”) 19 ayədən ibarət olmaqla, insana oxumağı əmr edir:
“(Məxluqatı) yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə oxu!
O, insanı laxtalanmış qandan yaratdı.
Oxu! Sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir!
O Rəbbin ki, qələmlə yazmağı öyrətdi. İnsana bilmədiklərini öyrətdi”. “Laxtalanmış qan” surəsi, 1-5-ci ayələr.
Göründüyü kimi, nazil olan ilk vəhy oxumağın, yaradılışı dərk etməyin vacibliyini anladır oxucuya. Həm də 19 ədədi altında anladır bunları. Bildiyimiz kimi, artıq biologiya elmi insanın (dölün) ana bətnində yaranış prosesinin laxtalanmış qandan başladığını təsdiq etmişdir.
Qeyd edək ki, yaradılış (çoxalma) iki cürdür: toxumla və tozlanma ilə.
 Birinci hal, insanlarda və heyvanlarda, ikinci hal isə, bitkilərdə müşahidə edilməkdədir. Lakin, İsa Peyğəmbərin yaradılışı istisnalıq təşkil edir. Belə ki, o, yeganə bəşərdir ki, tozlanma (üfürmə) yolu ilə yaranmışdır.   Burada diqqət çəkən ən maraqlı məqam isə, həmin hadisənin 19-cu (!) surədə (“Məryəm”) xəbər verilməsidir. Belə ki, Həzrət Məryəmin yaranması haqda  Allah-təala buyurur:
“Belə olduqda, Rəbbi (Məryəmi) yaxşı qəbul etdi, onu gözəl bir fidan (bitki) kimi böyütdü…”.  “Quran”,  3:37
Burada, Məryəmin fidana (bitkiyə) bənzədilməsi onun bitkilərdə olduğu kimi (tozlanma üsulu ilə) İsaya hamilə qalmasına  işarə verir.
Qurani-Kərimin 19-cu sursinin 19-cu (!) ayəsində Allah-təala buyurur:
“(Cəbrail:) “Mən sənə ancaq təmiz (məsum) bir oğlan bağışlamaq üçün Rəbbinin göndərdiyi elçisiyəm!” – dedi”.
(Məryəm) dedi: “Mənim necə oğlum ola bilər ki, mənə indiyədək bir insan əli belə toxunmamışdır. Mən zinakar da deyiləm!”
(Cəbrail) dedi: “Elədir, lakin Rəbbin buyurdu ki, bu Mənim üçün asandır. Biz onu insanlar üçün (qüdrətimizə dəlalət edən) bir möcüzə, (sənə və möminlərə isə) dərgahımızdan bir mərhəmət olaraq edəcəyik. Bu, əzəldən təqdir olunmuş bir hökmdür!”
Bütün bunlar onu göstərir ki, 19 ədədi  yaradılışa, xilaskara işarə verən bir ədəddir.
Elmi-lədun hesablamalarımız göstərir ki, artıq bəşəriyyətin gözlədiyi Xilaskar cəmiyyətin içərisindədir; sadəcə, özünü biruzə vermir.  Diqqətinizi “Quran”ın aşağıdakı ayəsinə cəlb etmək istəyirəm:
“Biz hansı məmləkətə peyğəmbər göndərdiksə, onun əhalisini müsibətə və bəlaya saldıq ki, bəlkə, (Allaha dua etməsi üçün Peyğəmbərə) yalvarıb-yaxarsınlar!” Quran, 7:94
Bəşər tarixinə nəzər saldıqda görürük ki, peyğəmbərlərin gəlişi o dövrə təsadüf edir ki, xeyirlə şər arasında balans pozulur; haqsızlıq, ədalətsizlik dünyanı bürüyür, necə deyərlər,  zülm ərşə dirənir…  Belə dövrlərdə meydana çıxan peyğəmbərlərdə fövqəladə qabiliyyətlər görünməyə başlayır. Məsələn, yuxarıda 19 ədədi altında  bəhs etdiyimiz İsa Peyğəmbərdə fövqəladə həkimlik qabiliyyəti vardı. O, hətta, öz dövrünün həkimlərinin sağalda bilmədiyi xəstəlikləri (cüzam və s) də sağalda bildiyindən, cəmiyyət ona fövqəladə şəxs kimi baxır, və həkimlərin sağalda bilmədiyi xəstəliklərdən qurtulmaq üçün ona üz tuturdular.  Bu da yuxarıda qeyd etdiyimiz 7-ci surənin 94-cü ayəsinə (“Biz hansı məmləkətə peyğəmbər göndərdiksə, onun əhalisini müsibətə və bəlaya saldıq ki, bəlkə, (Allaha dua etməsi üçün Peyğəmbərə) yalvarıb-yaxarsınlar!”) uyğundur…
Yaşadığımız dövrdə baş verən zülm və haqsızlıqlara dərindən fikir versək, İsa Peyğəmbərin dövründən heç də geri qalmadığını, əksinə, daha da ağır formada baş verdiyini görərik. Hazırda yayılmış və tibb elmini aciz qoyan korono virusun “Covid-19” kodu ilə tanınması da bununla bağlıdır. Hsablamalarımız göstərir ki, bəşəriyyətin gözlədiyi Xilaskar armızdadır və bu sağalmaz xəstəliyin qarşısını öz fövqəladə elmi ilə alacaqdır…
Ruh kompüter proqramı kimidir
Elmi-lədun bilgilərimizə əsasən deyə bilərik ki, Ruh kompyuter proqramı kimidir. Ruhda sonsuz sayda funksiyalar vardır. Bunları açmaq qadağan olunduğundan, qısaca ruhun bir xüsusiyyətini izah etmək istərdik. Ruh bir missiyadır. Ruh, həm də, kompyuterə yüklənmiş proqrama bənzəyir ki, eyni proqramı iki kompyuterə yükləməklə o kompyuterləri eyniləşdirmək (eyni missiyanın daşıyıcısına çevirmək) mümkündür.
Bildiyimiz kimi, kompyuter insanın “alt kopyası” olaraq yaradılıb. “Alt kopiya”ları proqramlarla eyniləşdirmək mümkün olduğu kimi, “üst kopiya”ları (insanları) da ruhlarla (missiyalarla) eyniləşdirmək mümkündür (bu barədə bundan artıq yaza bilmərik).
Qısa olaraq onu bildirək ki, zühuru gözlənilən Xilaskar əslində bütün peyğəmbərlərin (o cümlədən İsanın) və imamların (o cümlədən 12-ci İmam Mehdinin) missiyasının davamçısıdır. Eyni zamanda, onların elmilə yüklənmiş olacaq. Yayılmaqda olan bəlaların (o cümlədən COVİD-19)  qarşısını da məhz bu elmlə alacaqdır.
Koronovirusun dərmanı Efir enerjisidir
Araşdırmalarımız göstərir ki, korono virus maddi varlıq deyil, neqativ enerjidir. Bu enerjini (virusu) bədəndən Efir enerjisi vasitəsilə yox etmək mümkündür. Oxucuda sual yaranacaq ki, Efir enerjisi nədir?
Qeyd edək ki, Mendeleyev sağ olarkən, onun tətərtib etdiyi Elementlərin Dövri Sistemi Cədvəlinin orjinalında “Efir” adlı element mövcud idi. 1906 ci ildə nəşr olunan “Kimyanın əsasları” kitabında  (8-ci nəşr) Mendeleyevin əsl cədvəli salınmışdır. kimyəvi işarəsi “X” olan bu elementi Mendeleyev öz cəvəlində “Nyutoniy” adlandırmışdı. Cədvəlin yuxarı sol küncündə yerləşən bu maddə “Dünya efiri” idi. Cəvəldə “Efir”, “Hidrogen”dən əvvəl yazılmışdı, sıfır qrupuna, sıfır sırasına  daxil edilmiş yeganə element idi. Atom çəkisi 0,4 olan bu element yer üzərində hər yerdə mövcuddur. Bu maddə əsl enerji daşıyıcısıdır.
 “Efir”in hissələri atomları, molekulları  formalaşdırır, amma, kimyəvi reaksiyalarda iştirak etmir. Efir – maddənin bir hissəsidir (belə deyək ki, ruhudur, enerjisidir).
Mendeleyevin vəfatindan (1907) sonra bəşəriyyətin tərəqqisini istəməyən qüvvələr cədvəl üzərində dəyişiklik edib, “Efir” elementini oradan xaric etdilər və 0 qrupunu ləgv etdilər. Beləliklə də, cədvəli saxtalaşdırmış oldular. Ona görə də müasir cədvəldə “Efir” görsənmir. Çünkü 0 qrupu mövcud deyil. Belə saxtalaşdırma kimya, fizika, biologiya elmlərinin gələcək inkişafına zərbə vurmaqla, sivilizasiyanın tərəqqisini dayandırdı. Hazırda məktəblərdə və Ali təhsil müəssisələrində Mendeleyev cədvəli tamamlanmamış, yarımçıq tədris olunur ki, bu da açıq saxtakarlıqdan başqa bir şey deyildir. Məhz bu yarımçıqlığın nəticəsidir ki, bu gün tibb elmi korono virusu və digər bu kimi xəstəliklr qarşısında aciz durumdadır.
Elmi-lədun araşdırmalarımız göstərir ki, Mendeleyev cədvəlindən çıxarılan elementin  sirlərini dərindən bilməklə, insan “Efir” elementini enerjiyə çevirib, bundan bütün xəstəliklərin, o cümlədən də korona virus COVİD-19-un  müalicəsində istifadə edə bilər. Necə ki, Nikola Tesla bu sirləri kəşf etməklə, daimi işləyən mühəriki, enerjinin naqilsiz ötürülməsini ixtira etmişdi.
Təcrübəmiz göstərir ki, Efir enerjisi dalğa formasında olduğu üçün, onu  xəstəyə həm üzbə-üz, həm də videoseans vasitəsi ilə ötürmək mümkündür (hazırda Dünyanın müxtəlif ölkələrində olan, istənilən xəstəlikdən əziyyət çəkən pasiyentlərimi mən videoseans vasitəsi ilə sağaldıram).
Odur ki, ölkəmizdə korono virusun qarşısının alınması üçün yaradılmış komissiya əgər istəyərsə, təklif etdiyimiz müalicə metodunu virusa yoluxmuş xəstələr üzərində sınaqdan çıxara bilər. Bunun üçün xəstələrlə mənim aramda videobağlantı yaradılması kifayətdir.  Videoseans vasitəsi ilə Efir enerjisini dalğa şəklində xəstəyə ötürüb, onun bədənindəki virusu zərərsizləşdirə bilərəm.
 “Efir” elementinin sirlərindən bəşəriyyətin xeyrinə istifadə edən alimlər müəmmalı şəkildə öldürülürlər
 Tarixə nəzər yetirək:  bir çox alimlər bu sonsuz enerji maddəsinin cəmiyyətin  xeyrinə tətbiq olunma variantlarını işləyiblər. Amma, hamısının sonu faciə ilə bitib. Bəşəriyyətin tərəqqisini istəməyən qüvvələr buna imkan verməyiblər. Məsələn, böyük alim Tesla “Efir”dən energi alınmasının mümkünlüyünü  sübut etdi. Alim  bu elementin sirrini bilməklə,  daimi işləyən mühərrik yaratdı. Daha sonra, enerjinin naqilsiz paylanmasını kəşf etdi.   Bu da onun karyerasının sonunu gətirdi. Qoca vaxtı hoteldə qldığı otaqda müəmmalı şəraitdə ölü tapılır. O öləndən sonra onun otaqdan bütün əlyazmalarını, elmi işlərini kəşfiyyat xidməti  (FBR) yoxa çıxardır.
(Mövzunu geniş şəkildə bu linkdən oxuya bilərsiniz: https://www.moderator.az/news/216101.html )
Paşa Yaqub,
Pixoterapevt, elmi-lədun bilicisi