İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemlərinə dair respublika konfransına məqalə qəbulu aparılır

0
251

Noyabrın 29-da AMEA-nın Rəyasət Heyəti və İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun təşkilatçılığı ilə “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktik problemləri” V respublika konfransı keçiriləcək.

Konfrans müasir şəraitdə dövlət, özəl sektor və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları qarşısında vacib vəzifələr qoyduğunu nəzərə alaraq, fərdi məlumatların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi problemlərinə həsr olunur. Konfransın məqsədi fərdi məlumatların təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri, cəmiyyətdə informasiya təhlükəsizliyi mədəniyyətinin formalaşdırılması, fərdi məlumatların təhlükəsizliyinin etibarlı idarə edilməsi kimi məsələlərin araşdırılması və müzakirəsidir.

Tədbirdə “Fərdi məlumatlar sahəsində qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi problemləri”, “Fərdi məlumatların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində beynəlxalq təcrübə”, “İnformasiya cəmiyyəti şəraitində fərdi məlumatlar və insan hüquqları”, “E-xidmətlərdə və e-kommersiyada fərdi məlumatların təhlükəsizliyi problemləri”, “Big Data texnologiyalarında fərdi məlumatların təhlükəsizliyi problemləri”, “Sosial şəbəkələrdə fərdi məlumatların təhlükəsizliyi problemləri” və s. mövzularda müzakirələr aparılacaq.

Konfransa təqdim olunan məqalələrin tərtibatına dair tələblər:

– Əvvəllər çap edilməmiş və konfransın elmi istiqamətlərinə uyğun aktual elmi-praktiki problemlərə dair məqalələr qəbul olunur;

– Məqalələrin həcmi 4 səhifədən (cədvəl, şəkil və ədəbiyyat daxil olmaqla) artıq olmamaq şərti ilə elektron şəkildə infosec@iit.science.az ünvanına təqdim edilməlidir;

– Məqalədə problemin aktuallığı, məsələnin qoyuluşu və həlli yolları, elmi yenilik və əldə olunmuş nəticələrin praktiki əhəmiyyəti əks olunmalıdır;

– Məqalənin formatı konfrans məqalələri üçün IEEE standartına uyğun olmalıdır. Məqaləyə ingilis dilində müəllif(lər)in soyad(lar)ı, məqalənin adı və məqalənin xülasəsi əlavə edilməlidir.

Məqalələr oktyabrın 30-dək təqdim edilməlidir. Məqalələrin qəbulu haqqında müəlliflər noyabrın 15-dək məlumatlandırılacaq.

Ünvan: Bakı şəhəri, B.Vahabzadə küçəsi, 9A (İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu).