İCTİMAİ NƏZARƏT KOALİSİYASININ 4 YAŞI OLUR

0
140

2015-ci ildən İlham Əliyev məmur özbaşınalıqlarının bütün əndazələri keçdiyindən danışır.Hətta Prezident xalqa müraciət etdi ki, dövlət təşkilatlarının fəaliyyətləri üzərində ictimai nəzarəti artırmaq vacibdir..İnsanlar öz pozulan haqlarının bərpası üçün özləri mübarizə aparmalıdırlar.Məmur xalqı sevmirsə, ona təmənnasız xidmət göstərmirsə, hüquq-mühafizə orqanlarından öncə xalq onu ifşa etməlidir. İctimai tənbeh başqa cəza növlərindən çox effekt verə bilər.
İCTİMAİ NƏZARƏT KOALİSİYASI DA ELƏ MÖHTƏRƏM CƏNAB PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN BU TARİXİ ÇAĞIRIŞINA CAVAB OLARAQ YARADILDI.
QOŞULUN KOALİSİYANIN SIRALARINA.UNUTMAYIN: EL BİR OLSA, DAĞ OYNADAR YERİNDƏN!
BİZ AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİ, ONUN MÜDRİK SİYASƏTİNİ DƏSTƏKLƏMƏLİ VƏ TƏBLİĞ ETMƏLİYİK!
BİZ XALQLA DÖVLƏT ARASINDA QURULAN MONOLİT KÖRPÜNÜ DAĞITMAQ HƏVƏSİNƏ DÜŞƏNLƏRİ MƏZƏMMƏT ETMƏLİ, QINAMALI, TƏNQİD ETMƏLİYİK.
BİZ İLHAM ƏLİYEVİN FƏRMAN VƏ SƏRƏNCAMLARINI LAYİQİNCƏ YERİNƏ YETİRMƏYƏN, HƏR ADDIMDA VƏTƏNDAŞLARIN HÜQUQLARINI VİCDANSIZCASINA POZAN QUDURĞAN MƏMUR TOPLUMLARINI İFŞA ETMƏLİ, ONLARIN MASKALARINI YIRTMALIYIQ! ÇÜNKİ BİZ DÖVLƏTİNİ, XALQINI SEVƏN, ONLARIN YOLUNDA HƏR AN ÖLÜMƏ DƏ GETMƏYƏ HAZIR OLAN İCTİMAİ NƏZARƏTÇİLƏRİK.
01 OKTYABR 2019-CU İL TARİXDƏ TƏVƏLLÜDÜMÜZÜN 4 İLİ TAMAM OLUR. DÖVLƏTLƏ XALQ HƏMRƏYLİYİNİN MONOLİTLİYİNİ TƏMİN ETMƏYƏ ÇALIŞAN İCTİMAİ NƏZARƏT KOALİSİYASININ FƏALİYYƏTİNİ DƏSTƏKLƏYƏNLƏRİN VƏ DƏLƏDUZ MƏMURLAR TƏRƏFİNDƏN HAQQI POZULAN İNSANLARIN HAMISINI HƏMİN TARİXDƏ SAAT 11-00-DA FƏXRİ FİYABANIN QARŞISINDA GÖZLƏYİRİK.
İLK ÖNCƏ FƏXRİ XİYABANDA ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEVİN, SONRA İSƏ ŞƏHİDLƏR XİYABANINDA MÜSTƏQİLLİK YOLUNDA CANLARINI QURBAN VERƏN İGİD OĞUL VƏ QIZLARIMIZIN MƏZARLARINI ZİYARƏT EDƏCƏK, AZƏRBAYCAN XALQINA, AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNƏ SEVGİMİZİ İFADƏ EDƏCƏYİK.

Valeh Mirza adlı şəxsin şəkli.
Valeh Mirza adlı şəxsin şəkli.