Apardı sellər sunayı

0
560

Sunay Rasimqızının ölüm yanğısıyla

Bir çıraqdı, söndü necə?
Nur zülmətə döndü necə?!
Bu qaboy da dindi necə?-
Kamil çaldı yana-yana.

Bu başqa boydu-qamətdi,
Bu qız başqa qiyamətdi,
“ZƏHRA”dan bir əmanətdi
Darıxdı, çəkdi yanına.

Tanıtdı ellər Sunayı,
Yaşatdı dillər Sunayı,
Apardı selləer Sunayı
Tanrının Ağ Sarayına.

Valeh Mirzə

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN! NƏNƏSİNƏ, ATA VƏ ANASINA SƏBR VERSİN!